Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2019

Recenzenti statí rozhodnutých v roce 2019 [911]

, . 2019. „Reviewers of Articles Decided in 2019.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (6): 911

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz