Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2019

Cecilia Bruzelius:
Ivan Krastev: After Europe [903]

Bruzelius, Cecilia. 2019. „Ivan Krastev: After Europe.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (6): 903-905

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz