Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2019

Paul Marx:
Entanglement in Concrete Interactions [896]

Marx, Paul. 2019. „Entanglement in Concrete Interactions.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (6): 896-899

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz