Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2019

Jan Sauermann:
Man, the Game Player: A Plea for Interdisciplinary Research [893]

Sauermann, Jan. 2019. „Man, the Game Player: A Plea for Interdisciplinary Research.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (6): 893-895

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz