Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2019

Hartmut Esser:
Big Steps and Blind Spots: Herbert Gintis’s Take-Over of Sociology Is Economic Imperialism [883]

Esser, Hartmut. 2019. „Big Steps and Blind Spots: Herbert Gintis’s Take-Over of Sociology Is Economic Imperialism.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (6): 883-888

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz