Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2019

Viera Jakubovská:
Zygmunt Bauman: 44 dopisů z tekutého moderního světa [677]

Jakubovská, Viera. 2019. „Zygmunt Bauman: 44 dopisů z tekutého moderního světa.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (5): 677-682

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz