Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2019

Pavel Šinkovec:
Claire L. Shaw: Deaf in the USSR: Marginality, Community, and Soviet Identity, 1917–1991 [671]

Šinkovec, Pavel. 2019. „Claire L. Shaw: Deaf in the USSR: Marginality, Community, and Soviet Identity, 1917–1991.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (5): 671-673

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz