Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2019

Kateřina Kolářová, Filip Herza:
Ne/způsobilost jako nová kategorie sociálních věd [549]

Kolářová, Kateřina, Filip Herza. 2019. „Ne/způsobilost jako nová kategorie sociálních věd.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (5): 549-560

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz