Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2019

Martin Tremčinský:
Zsuzsa Gille: Paprika, Foie Gras, and Red Mud. The Politics of Materiality in the European Union [535]

Tremčinský, Martin. 2019. „Zsuzsa Gille: Paprika, Foie Gras, and Red Mud. The Politics of Materiality in the European Union.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (4): 535-536

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz