Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2019

Michaela Honelová:
Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martina Štípková: Prarodičovství v současné české společnosti [529]

Honelová, Michaela. 2019. „Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martina Štípková: Prarodičovství v současné české společnosti.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (4): 529-530

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz