Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2019

Jaroslav Bílek:
Petra Guasti, Zdenka Mansfeldová (eds.): Democracy Under Stress. Changing Perspectives on Democracy, Governance and Their Measurement [527]

Bílek, Jaroslav. 2019. „Petra Guasti, Zdenka Mansfeldová (eds.): Democracy Under Stress. Changing Perspectives on Democracy, Governance and Their Measurement.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (4): 527-528

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz