Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2019

Karel Müller:
Životní jubileum prof. Miloše Havelky [523]

Müller, Karel. 2019. „Životní jubileum prof. Miloše Havelky.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (4): 523-526

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz