Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2019

Kathryn Wane:
Andy Green: The Crisis for Young People: Generational Inequalities in Education, Work, Housing and Welfare [409]

Wane, Kathryn. 2019. „Andy Green: The Crisis for Young People: Generational Inequalities in Education, Work, Housing and Welfare.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (3): 409-411

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz