Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2019

Risto Conte Keivabu:
Philip Tetlock and Dan Gardner: Superforecasting: The Art and Science of Prediction [406]

Keivabu, Risto Conte. 2019. „Philip Tetlock and Dan Gardner: Superforecasting: The Art and Science of Prediction.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (3): 406-408

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz