Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2019

Marta Neves:
Gary Saul Morson and Morton Schapiro: Cents and Sensibility: What Economics Can Learn from the Humanities [403]

Neves, Marta. 2019. „Gary Saul Morson and Morton Schapiro: Cents and Sensibility: What Economics Can Learn from the Humanities.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (3): 403-405

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz