Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2019

Martin Vávra:
Katherine Bischoping and Amber M Gazso: Analyzing Talk in the Social Sciences [402]

Vávra, Martin. 2019. „Katherine Bischoping and Amber M Gazso: Analyzing Talk in the Social Sciences.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (3): 402-402

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz