Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2019

Riccardo Saracino:
Paul Mason: Postcapitalism: A Guide to Our Future [399]

Saracino, Riccardo. 2019. „Paul Mason: Postcapitalism: A Guide to Our Future.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (3): 399-401

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz