Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2019

Franco Bonomi Bezzo, Federico Derchi:
Nick Srnicek and Alex Williams: Inventing the Future: Postcapitalism and a World without Work [393]

Bezzo, Franco Bonomi, Federico Derchi. 2019. „Nick Srnicek and Alex Williams: Inventing the Future: Postcapitalism and a World without Work.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (3): 393-395

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz