Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2019

Jan Pokorný:
Aleš Vlk, Jaroslav Drbohlav, Tomáš Fliegl, Vladimír Hulík, Šimon Stiburek a Václav Švec: Studijní neúspěšnost na vysokých školách. Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení [282]

Pokorný, Jan. 2019. „Aleš Vlk, Jaroslav Drbohlav, Tomáš Fliegl, Vladimír Hulík, Šimon Stiburek a Václav Švec: Studijní neúspěšnost na vysokých školách. Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (2): 282

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz