Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2019

Jakub Mlynář:
Teorie a praxe fenomenologické sociologie: George Psathas (1929–2018) [259]

Mlynář, Jakub. 2019. „Teorie a praxe fenomenologické sociologie: George Psathas (1929–2018).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (2): 259-262

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz