Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2019

české číslo

Obsah čísla

Stati

Lukáš Slavík, Pavel Pospěch:
Youtuberství jako konstrukce, destrukce a reparace soukromí [135]

Markéta Šetinová, Jana Klímová Chaloupková:
Role kognitivních schopností ve výběrovém párování: partnerské preference mladých lidí [161]

Hana Daňková, Josef Bernard, Petr Vašát:
Využití metody Respondent-Driven Sampling u populace lidí bez domova: základní principy, aplikace a praktická doporučení [189]

Petr Soukup:
P a d (Používání statistické a věcné významnosti v českých sociálních vědách) [215]

Jubileum

Tomáš Kostelecký:
Michal Illner oslavil 85. narozeniny [255]

Nekrolog

Jakub Mlynář:
Teorie a praxe fenomenologické sociologie: George Psathas (1929–2018) [259]

Recenzní esej

Martin Vašek:
Ulrich Beck na hranici sociológie náboženstva a filozofie náboženstva [263]

Recenze

Ondřej Špaček:
Dana Hamplová, Tomáš Katrňák (eds.): Na vzdělání záleží. Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti [273]

Marie Pospíšilová:
Adéla Souralová a kolektiv: Péče na prodej. Jak se práce z lásky stává placenou službou [276]

Václav Orcígr:
Jan Charvát, Bob Kuřík a kol.: Mikrofon je naše bomba. Politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku [279]

Jan Pokorný:
Aleš Vlk, Jaroslav Drbohlav, Tomáš Fliegl, Vladimír Hulík, Šimon Stiburek a Václav Švec: Studijní neúspěšnost na vysokých školách. Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení [282]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz