Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 4/1993

české číslo

Obsah čísla

Obsah

Miloš Havelka:
Úvodem ke čtvrtému číslu [435]

Stati

Karel Müller:
Problémy modernizace a transformační proces [437]

François Dubet:
Stát, národ, společnost: francouzský případ [453]

Jiří Přibáň:
Společenská smlouva – legitimující předpoklad moderních sociálních řádů [459]

Přehledová esej

Jiří Šubrt:
K vývoji názorů na problém času v sociologii [471]

Ze sociologických výzkumů

Miroslav Gregor, Libor Caha:
Volby a okresy [493]

Eliška Novotná:
Hudba jako šance [517]

Pavel Machonin:
Za Bohumilem Jungmannem [525]

Recenze

Miloš Havelka:
S-OBZOR – neformální sociologický časopis [529]

Eduard Urbánek:
Hans Joas: Die Kreativität des Handelns [532]

Ľuba Kráľová:
Joffre Dumazedier: Kultúrna revolúcia vo voľnom čase (1968-1988) [535]

Pavel Vereš:
Francouzsko-český dialog o rodině [538]

Zprávy a informace

Karel Vodička:
Od komunistického systému jedné strany k demokratickému ústavnímu státu v Československu [543]

Heinz Brahm:
Strany ve východní Evropě jako nositelé demokratizace [544]

Věra Dvořáková-Janů:
Murray Bookchin – vedoucí osobnost Institutu sociální ekologie v Plainfieldu [548]

Blanka Řeháková:
Mezinárodní konference o teorii faset [551]

Klára Vlachová:
Letní škola na téma sociální spravedlnosti [552]

Martina Říhovská:
Studium sociologie na Uppsalské univerzitě [554]

Hynek Jeřábek:
XIII. Rakouský sociologický kongres [555]

Anotace

Zdeněk Pavlík, Alena Šubrtová:
František Fajfr. Život a dílo [557]

Cibor Nečas:
Aušvicate hi khér báro. Čeští vězňové cikánského tábora v Osvětimi II-Brzezince [558]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz