Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2019

Dagmar Rychnovská:
Ľubomír Lupták: (Ne)bezpečnosť ako povolanie [111]

Rychnovská, Dagmar. 2019. „Ľubomír Lupták: (Ne)bezpečnosť ako povolanie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (1): 111-113

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz