Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2018

Recenzenti statí rozhodnutých v roce 2018 [987]

, . 2018. „Reviewers of Articles Decided in 2018.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (6): 987

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz