Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2018

Luis Ernesto Taborda Moreno:
Pablo Beramendi, Silja Häusermann, Herbert Kitschelt and Hanspeter Kriesi (eds): The Politics of Advanced Capitalism [981]

Moreno, Luis Ernesto Taborda. 2018. „Pablo Beramendi, Silja Häusermann, Herbert Kitschelt and Hanspeter Kriesi (eds): The Politics of Advanced Capitalism.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (6): 981-986

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz