Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2018

Staffan Kumlin:
Beyond Crowding In and Out: Why We Need to Study Policy Design in a Communicative Context [961]

Kumlin, Staffan. 2018. „Beyond Crowding In and Out: Why We Need to Study Policy Design in a Communicative Context.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (6): 961-962

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz