Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2018

Jana Vargovčíková:
Private Actors in Politics and Policy-Making: Case Studies into the Patterns of Proximity [831]

Vargovčíková, Jana. 2018. „Private Actors in Politics and Policy-Making: Case Studies into the Patterns of Proximity.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (6): 831-836

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz