Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2018

Lenka Hanovská:
Kamil Činátl, Jan Mervart, Jaroslav Najbert (eds.): Podoby česko-slovenské normalizace. Dějiny v diskusi [810]

Hanovská, Lenka. 2018. „Kamil Činátl, Jan Mervart, Jaroslav Najbert (eds.): Podoby česko-slovenské normalizace. Dějiny v diskusi.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (5): 810-811

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz