Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2018

české číslo

Obsah čísla

Stati

Petra Anýžová:
Vztah mezi individuálními charakteristikami a vysokoškolským vzděláním: role osobnosti, fyzické atraktivity a sebehodnocení [667]

Ondřej Špaček:
Kulturní kapitál na vysoké škole: strukturace kulturního prostoru studentů Univerzity Karlovy [699]

Jana Straková, Jaroslava Simonová, David Greger:
Vliv postojů učitelů na výsledky žáků [727]

Petr Sunega, Martin Lux:
Rovní v příjmech, nerovní v majetku? Nerovnosti ve vlastnickém bydlení v ČR [749]

Bob Kuřík, Ondřej Slačálek, Jan Charvát:
Roviny politizace ve výzkumu hudebních subkultur mládeže [781]

Recenze

Melanie Zajacová:
Olga Šmídová Matoušová, Blanka Tollarová, Karel Čada a kolektiv: Po stopách moci v nemoci. O morálce, moci a komunikaci v českém zdravotnictví [805]

Stanislav Holubec:
Miroslav Hroch: Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy [807]

Lenka Hanovská:
Kamil Činátl, Jan Mervart, Jaroslav Najbert (eds.): Podoby česko-slovenské normalizace. Dějiny v diskusi [810]

Martin Vašek:
Ulrich Beck: Vlastní Bůh. Mírotvorný a násilný potenciál náboženství [812]

Michaela Hiekischová:
Matt Ridley: Evoluce všeho. Jak malé změny přetvářejí svět [815]

Zprávy

Jitka Wirthová:
European Conference on Educational Research 2018 (ECER) „Inclusion and Exclusion: Resources for Educational Research?“ Bolzano, 3.–7. 9. 2018 [821]

Michal Šípoš:
Správa z 15. bienálnej konferencie Európskej asociácie pre sociálnu antropológiu (EASA), Štokholm, 14. –17. 8. 2018 [824]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz