Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2018

Dan Ryšavý:
Marta Vohlídalová, Hana Maříková, Marie Čermáková, Romana Volejníčková: Sólo pro soprán: O ženách v české politice [639]

Ryšavý, Dan. 2018. „Marta Vohlídalová, Hana Maříková, Marie Čermáková, Romana Volejníčková: Sólo pro soprán: O ženách v české politice.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (4): 639-641

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz