Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2018

Karel Černý:
Kulturní historie sametové revoluce: Revizionistický pohled „zdola“ [625]

Černý, Karel. 2018. „Kulturní historie sametové revoluce: Revizionistický pohled „zdola“.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (4): 625-638

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz