Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2018

Marek Skovajsa:
Introduction to the Symposium Remembering Prague Spring 1968 [401]

Skovajsa, Marek. 2018. „Introduction to the Symposium Remembering Prague Spring 1968.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (3): 401-405

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz