Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2018

Kamil Marcinkiewicz:
Anna Gwiazda: Democracy in Poland: Representation, Participation, Competition and Accountability since 1989 [484]

Marcinkiewicz, Kamil. 2018. „Anna Gwiazda: Democracy in Poland: Representation, Participation, Competition and Accountability since 1989.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (3): 484-485

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz