Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2018

Lenka Vráblíková:
Maria Do Mar Pereira: Power, Knowledge and Feminist Scholarship: An Ethnography of Academia [481]

Vráblíková, Lenka. 2018. „Maria Do Mar Pereira: Power, Knowledge and Feminist Scholarship: An Ethnography of Academia.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (3): 481-483

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz