Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2018

Dorothee Bohle:
What Is the Deep Story of America’s Far Right? [473]

Bohle, Dorothee. 2018. „What Is the Deep Story of America’s Far Right?.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (3): 473-475

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz