Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2018

Paul Marx:
Emotional Energies Trump Material Self-interest [471]

Marx, Paul. 2018. „Emotional Energies Trump Material Self-interest.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (3): 471-472

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz