Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2018

Jacques Rupnik:
Prague Spring 1968 at 50 [435]

Rupnik, Jacques. 2018. „Prague Spring 1968 at 50.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (3): 435-441

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz