Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2018

Johann P. Arnason:
The Questions of 1968: Background, Context and Retrospect [429]

Arnason, Johann P.. 2018. „The Questions of 1968: Background, Context and Retrospect.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (3): 429-434

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz