Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2018

Jerzy J. Wiatr:
Hopes and Tragedy: The Prague Spring from a Polish Perspective [423]

Wiatr, Jerzy J.. 2018. „Hopes and Tragedy: The Prague Spring from a Polish Perspective.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (3): 423-428

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz