Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2018

György Lengyel:
Personal Notes on Story and History [410]

Lengyel, György. 2018. „Personal Notes on Story and History.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (3): 410-413

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz