Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2018

Kateřina Šámalová:
Pedagog a zakladatel oboru sociální práce [288]

Šámalová, Kateřina. 2018. „Pedagog a zakladatel oboru sociální práce.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (2): 288-289

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz