Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2018

Kristina Koldinská:
Panu učiteli s láskou [284]

Koldinská, Kristina. 2018. „Panu učiteli s láskou.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (2): 284-285

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz