Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2018

Jan Váňa:
Rein Raud: Meaning in Action: Outline of an Integral Theory of Culture [307]

Váňa, Jan. 2018. „Rein Raud: Meaning in Action: Outline of an Integral Theory of Culture.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (2): 307

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz