Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2018

české číslo

Obsah čísla

Stati

Hana Hašková, Alena Křížková, Kristýna Pospíšilová:
Intersekcionální přístup ke zkoumání nezaměstnanosti [171]

Dana Hamplová, Romana Trusinová:
Konflikty v rodině původu, osobní pohoda a duševní zdraví v dospělosti [199]

Radka Dudová, Marta Vohlídalová:
Muži a ženy pečující o seniory v rodině [219]

Václav Walach:
Zdroje nebezpečnosti v sociálně vyloučené lokalitě [253]

Vzpomínka na Igora Tomeše

Jakub Rákosník:
Zemřel Igor Tomeš, vědec širokého rozhledu, vynikající učitel a mezinárodní expert [277]

Petr Miller:
U základů polistopadové sociální politiky [281]

Nicholas Barr:
Expert Světové banky [283]

Kristina Koldinská:
Panu učiteli s láskou [284]

Eva Dragomirecká:
Profesor (nejen) sociální práce [286]

Kateřina Šámalová:
Pedagog a zakladatel oboru sociální práce [288]

Jiří Večerník:
Badatel, který se nebál světa [290]

Recenze

Petr Kubala:
Miroslav Vaněk, Pavel Mücke: Velvet Revolutions. An Oral History of Czech Society [293]

Miroslav Nemčok:
Ivan Petrúšek: Analýza chybějících hodnot. Srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu [296]

Václav Orcígr:
Arnošt Novák: Tmavozelený svět. Radikálně ekologické aktivity v České republice po roce 1989 [298]

Tereza Čepilová:
Alena Wagnerová: Žena za socialismu. Československo 1945–1974 a reflexe vývoje před rokem 1989 a po něm [301]

Jiří Podhajský:
Ondřej Daniel: Násilím proti „novému biedermeieru“. Subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismus a postsocialismu [304]

Jan Váňa:
Rein Raud: Meaning in Action: Outline of an Integral Theory of Culture [307]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz