Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2018

Michal Trčka:
Paul Veyne: Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost [151]

Trčka, Michal. 2018. „Paul Veyne: Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (1): 151-154

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz