Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2017

Johana Chylíková:
A Few Comments on the Methodological Aspects of Zábrodská et al.’s Study [945]

Chylíková, Johana. 2017. „A Few Comments on the Methodological Aspects of Zábrodská et al.’s Study.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (6): 945-946

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz