Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2017

Filip Vostal:
Happy Together? On Satisfaction in Czech Academia—A Response to Zábrodská et al. [935]

Vostal, Filip. 2017. „Happy Together? On Satisfaction in Czech Academia—A Response to Zábrodská et al..“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (6): 935-944

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz