Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2017

Zsuzsa Gille, Martin Hájek:
Introduction to the Special Section: Discourses of Economic Behaviour in Times of Instability [799]

Gille, Zsuzsa, Martin Hájek. 2017. „Introduction to the Special Section: Discourses of Economic Behaviour in Times of Instability.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (6): 799-804

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz