Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2017

Marek Mikuš:
Ondřej Horký-Hlucháň, Tomáš Profant a kol.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti [790]

Mikuš, Marek. 2017. „Ondřej Horký-Hlucháň, Tomáš Profant a kol.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (5): 790-791

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz