Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2017

Eliška Hudcová:
Pavel Pospěch a kol.: Vynalézání venkova v ČR po roce 1989 [786]

Hudcová, Eliška. 2017. „Pavel Pospěch a kol.: Vynalézání venkova v ČR po roce 1989.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (5): 786-789

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz